ឧបករណ៍ដើម Delphi 7135-488 សម្រាប់ volvo 360/460

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

1. ឈ្មោះផលិតផល: ឧបករណ៍ជួសជុល

2. លេខម៉ូដែល: 7135-488

3. ម៉ាក: ដើម

4. លក្ខខណ្ឌ: ដើមនិងថ្មី។

5. សម្រាប់: volvo 360/460ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

1. ឈ្មោះផលិតផល: ឧបករណ៍ជួសជុល

2. លេខម៉ូដែល: 7135-488

3. ម៉ាក: ដើម

4. លក្ខខណ្ឌ: ដើមនិងថ្មី។

5. សម្រាប់: volvo 360/460

 


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖