23670-30270,295900-0270 ម៉ាស៊ីនចាក់ផ្លូវដែកធម្មតាថ្មីពិតប្រាកដសម្រាប់ Hiliux 3.0D

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

1. ឈ្មោះផលិតផល: ម៉ាស៊ីនចាក់បញ្ចូលផ្លូវដែក

2. លេខម៉ូដែល: 295900-0270

3. ម៉ាក: ដើម

4. លក្ខខណ្ឌ: ដើមនិងថ្មី។

5. លេខ OEM: 23670-30270


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ឧបករណ៍ចាក់ផ្លូវដែកទូទៅ Denso
ផលិតក្នុង៖ ដើម
លេខម៉ូដែល: 295900-0270

លេខ OEM: 23670-30270


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖